Logo UE

Nowy respirator został nam przekazany w użyczenie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – beneficjenta projektu pt. „Działanie związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID 19”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – Projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Otrzymany stacjonarno-transportowy respirator Monnal T60 został przekazany na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu. Sprzęt ten będzie wykorzystywany przede wszystkim w oddziale SOR i stanowić będzie wsparcie dla działań związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19.

Serdecznie dziękujemy za przekazany sprzęt.