W ostatnim czasie uzyskaliśmy kilka pozytywnych odpowiedzi na nasz apel o pomoc i wsparcie w zaopatrzeniu Szpitala w środki ochrony osobistej oraz sprzętu medycznego niezbędnych w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych przede wszystkim w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Właśnie w dniu 11 maja 2020r. została podpisana umowa darowizny z Fundacją Polskiej Grupy Zbrojeniowej z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie takich zakupów. 

FUNDACJA PGZ