Kierownik Sekcji
Stanisław Bursa
tel.: 061 44 27 311 fax.: 061 44 27 330

Inspektor

Sławomir Stróżyński

Sekcja Techniczna wykonuje zadania związane z:

  • zapewnieniem prawidłowej eksploatacji posiadanych przez Zakład nieruchomości, gospodarki energetycznej, urządzeń energetycznych, instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji gazowych, tlenowni i kotłowni, urządzeń alarmowych i sygnalizacyjnych;
  • zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania posiadanego przez Zakład sprzętu niemedycznego, w szczególności prowadzeniem ogółu czynności związanych z naprawą , konserwacją i serwisowaniem ww. sprzętu;
  • prowadzeniem inwestycji budowlanych i prac remontowych;
  • zaopatrzeniem Zakładu we współpracy z Sekcją Gospodarczą w materiały eksploatacyjne i inwestycyjne oraz usługi;
  • planowaniem i sporządzaniem rocznych planów budowlanych, remontowych i zakupowych);
  • nadzorem nad wewnętrzną służbą konserwatorską;