OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

„Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2022.633 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych:

1) Przedmiot postępowania:

Świadczenie usług zdrowotnych lekarza Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala w Nowym Tomyślu w ramach:

- indywidualnej (specjalistycznej) praktyki lekarskiej

 lub odpowiednio

- grupowej praktyki lekarskiej.

 

Świadczenie usług zdrowotnych obejmuje wykonywanie procedur i opiekę nad pacjentami  na Oddziale  Chorób Wewnętrznych (CPV 85100000-0 Usługi ochrony zdrowia,  85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85111100-1).

Załączniki:
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY-indywidualna praktyka-internisci.doc)FORMULARZ OFERTOWY-indywidualna praktyka-interniści[FORMULARZ OFERTOWY indywidualna praktyka-interniści]49 kB
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY_grupowa praktyka_interniści.doc)FORMULARZ OFERTOWY_grupowa praktyka_interniści[FORMULARZ OFERTOWY_grupowa praktyka_interniści]63 kB
Pobierz plik (ogłoszenie-internisci.doc)Treść ogłoszenia dla internistów[Treść ogłoszenia dla internistów]37 kB
Pobierz plik (Postepowanie w sprawie zamowienia_internisci.doc)Postepowanie w sprawie zamowienia_internisci[Postepowanie w sprawie zamowienia_internisci]84 kB
Pobierz plik (Rozstrzygniecie_konkursu_interna.doc)Rozstrzygniecie_konkursu_interna[Rozstrzygniecie konkursu na stanowiska w oddziale interny]30 kB