OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie usług lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 

„Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2022.633 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych:

1) Przedmiot postępowania:

Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (CPV  85121100-4 Ogólne usługi lekarskie) w ramach – indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej

i/lub

- grupowej praktyki lekarskiej.

Załączniki:
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY-indywidualna praktyka-wieczorynka.doc)FORMULARZ OFERTOWY-indywidualna praktyka-wieczorynka[FORMULARZ OFERTOWY-indywidualna praktyka-wieczorynka]51 kB
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY_grupowa praktyka_wieczorynka.doc)FORMULARZ OFERTOWY_grupowa praktyka_wieczorynka[FORMULARZ OFERTOWY_grupowa praktyka_wieczorynka]61 kB
Pobierz plik (ogłoszenie-nocna i swiateczna opieka lekarska.doc)Treść ogłoszenia dla lekarzy NiŚOZ[Treść ogłoszenia dla lekarzy NiŚOZ]36 kB
Pobierz plik (Postepowanie w sprawie zamowienia_nocna i swiateczna opieka lekarska.doc)Postępowanie w sprawie zamówienia_nocna i świąteczna opieka lekarska[Postępowanie w sprawie zamówienia_nocna i świąteczna opieka lekarska]84 kB
Pobierz plik (Rozstrzygniecie_konkursu_NiSOZ.doc)Rozstrzygniecie_konkursu_NiSOZ[Rozstrzygniecie konkursu na stanowiska w NiSOZ]26 kB