Z tej okazji wszystkim pracownikom Działu Diagnostyki Laboratoryjnej życzymy wszelkiej pomyślności i zdrowia, nieustającej satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości oraz radości każdego dnia.
Jednocześnie pragniemy wyrazić ogromne uznanie za wykonywanie niełatwej pracy wymagającej zaangażowania i poświęcenia w realizację świadczeń zdrowotnych.


Docenamy rolę, jaką spełniają Panstwo w prawidłowym funkcjonowaniu szpitala.