PONIŻSZE ZASADY ZNOSZĄ POPRZEDNIE USTALENIA 
 
UWAGA!
Informujemy, że od 21.03.2021r możliwe są odwiedziny chorych w szpitalu.
Odwiedziny odbywają się w godzinach od 13:00 do 16:00. Poniżej zarządzenie dotyczące postępowania osób odwiedzających.

OBOWIĄZUJE DO WPROWADZENIA NOWYCH ZASAD