Dnia 14 lutego 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dla 5 szpitali regionu zostały podpisane umowy na dofinansowania działań naprawczych, prowadzonych po pandemii COVID-19. Środki pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wsród nich jest także nasz placówka.

W ramach projektu „Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19”, którego wnioskodawcą było starostwo powiatowe, Powiat Nowotomyski uzyska wsparcie unijne w kwocie 1.7 mln. W ramach projektu zostanie zakupiony m. in. ambulans z wyposażeniem, USG Doppler, aparat elektrochirurgiczny, stół operacyjny, aparat do znieczulenia i respirator.