Centralna Sterylizatornia, poza personelem i Blokiem Operacyjnym, to nieodzowny warunek higieny zabiegów w każdym szpitalu.

Centralna Sterylizatornia wykonuje procesy sterylizacji narzędzi i materiałów medycznych na rzecz wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych SP ZOZ w Nowym Tomyślu, celem zapobiegania powstawaniu zakażeń w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych, a także na rzecz innych podmiotów.

Zdając sobie z tego sprawę w ramach realizacji I etapu projektu "Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu" współfinansowanego ze środków rządowych i starostwa powiatowego, do naszej Centralnej Sterylizatorni zakupiona została najnowocześniejsza aparatura do dezynfekcji i sterylizacji, a dokładnie: myjnia-dezynfektor o ładowności do 18 tac i sterylizator parowy na 4 jednostki wsadu. Nowy sprzęt spełnia wszystkie wymogi procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Dodatkowo w sterylizatorni została wymieniona stacja uzdatniania wody na nowoczesną jednostkę co, pozwala na używanie wody w pełni demineralizowanej.

Montaż nowego sprzętu wymagał niemałego wysiłku organizacyjnego i remontu pomieszczeń, ale nasza kadra dała radę, teraz cieszymy się nowoczesnymi urządzeniami.