Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu informuje, że z dniem 1 lipca 2023 roku tracą moc zarządzenia wewnętrzne Dyrektora SPZOZ dotyczące odwiedzin chorych wydawane na podstawie przepisów dot. epidemii bądź stanu epidemicznego.

 

Dyrekcja SPZOZ