Z uwagi na prowadzone prace budowlane w budynku szpitalnym od strony Starostwa, prosimy pacjentów udających się na badania do szpitalnej pracowni Tomografiii Komputerowej, aby wchodzili do szpitala od strony ulicy Sienkiewicza przez poradnie szpitalne.