Miło nam poinformować że dnia 03.01.2023 został podpisany protokół przekazania placu budowy dla wykonania robót:
"Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu - Etap I"

Powyższe zadanie będzie mogło zostać zrealizowane dzięki środkom pozyskanym przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, które jest jednocześnie inwestorem ww zadania.

W ramach projektu zostanie przebudowany przede wszystkim Szpitalny Oddział Ratunkowy z udostępnieniem nowej windą, Oddział Chirurgii Jednego Dnia - Okulistyka oraz Pracownia Tomografii Komputerowej. W czasie robót zostanie zmodernizowana Centralna Sterylizatornia oraz jedna z wind szpitalnych. Rozbudowa docelowo ma na celu dostosowanie pomieszczeń SOR do aktualnych wymogów rozporządzenia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a głównie podnieść komfort pobytu i leczenia pacjenta w naszym szpitalu.

Planowane rozpoczęcie robót to druga połowa stycznia br.