Dyrekcja SPZOZ informuje, ze w styczniu 2023 rozpoczną się prace związane z rozbudową szpitala. Powyższe prace mogą zostać zrealizowane dzięki środkom z dotacji rządowej pozyskanej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, które jest jednocześnie inwestorem zadania.
W ramach wskazanych prac zostanie rozbudowany szpitalny Oddział Ratunkowy, przeniesiona zostanie Pracownia Tomografii Komputerowej oraz Oddział Chirurgii jednego Dnia. Pozyskamy także pomieszczenia dla przyjęć planowych z przeznaczeniem do badań chorych. Rozpoczęta rozbudowa ma przede wszystkim podnieść komfort pobytu i leczenia pacjenta w naszym szpitalu.
Niestety do tego czasu odwiedzający mogą napotkać utrudnienie związane przede wszystkim z koniecznością zamknięcia jednego z parkingów (przy SOR), który stanie się zapleczem placu budowy. Na stałe zostanie otwarta część parkingowa przy Punkcie Szczepień. Zamknięte tez zostaną wejścia do szpitala przy SOR od strony ulicy oraz dotychczasowe wejście główne. Dla chorych i odwiedzających zostanie  udostępnione jako wejście główne - wejście zlokalizowane wewnątrz placu Szpitala, posiadające podjazd dla osób niepełnosprawnych. W celu ułatwienia zapoznania się ze wskazanymi rozwiązaniami tymczasowymi zostały zamontowane tablice informacyjne.
Za powstałe utrudnienia Dyrekcja Szpitala przeprasza, mamy nadzieję, że rozwiązania zastępcze równie dobrze spełnią swe zadania.
Z góry dziękuje za współpracę.