Krótka informacja o Inauguracji "Nursing Now” Polska


Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje
z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Link do filmu - Youtube

Link do filmu - Facebook

W związku z licznymi zapytaniami, informujemy, iż kolejna edycja Szkoły Rodzenia odbędzie się 26 lutego o godz.17:00.

 

Szpital w Nowym Tomyślu już od ponad 100 lat pomaga mieszkańcom powiatu nowotomyskiego i jego okolic. Teraz i Ty możesz włączyć się do tej pomocy wspierając dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla naszego Szpitala.

Aby okazać pomoc wystarczy przekazać 1% od podatku dochodowego na rzecz Fundacji Dzięki Tobie wpisując numer KRS 0000571870 koniecznie z dopiskiem: Dla Szpitala w Nowym Tomyślu.

W celu ułatwienia chorym dostępu do świadczeń szpitala w szczególności zaś w sytuacji konieczności dowiezienia lub odebrania z budynku szpitala pacjenta poruszającego się na wózku lub wymagającego w poruszaniu się pomocy drugiej osoby, a brak jest wolnych miejsc parkingowych na parkingu nr 1, kierowca pojazdu może:

  1. wjechać z pacjentem podjazdem od strony ul. Sienkiewicza pod budynek D (wejście zewnętrzne do poradni szpitalnych), przekazać pacjenta personelowi medycznemu
  2. wjechać z pacjentem lub po pacjenta na wewnętrzny teren szpitala wjazdem od strony ul. Szpitalnej. W tym celu należy zgłosić taką potrzebę obsłudze szpitala poprzez komunikator używając przycisku przy bramce parkingowej. Wymaganym będzie podanie numeru rejestracyjnego pojazdu i numeru telefonu komórkowego kierowcy


Pojazd nie powinien parkować dłużej na terenie szpitala niż 15 minut, chyba że przekazanie chorego pod opiekę personelu medycznego będzie trwało dłużej

W najbliższym czasie, dla lepszej orientacji udostępnimy wizualizację przedstawionej wyżej możliwości wjazdu