W celu ułatwienia chorym dostępu do świadczeń szpitala w szczególności zaś w sytuacji konieczności dowiezienia lub odebrania z budynku szpitala pacjenta poruszającego się na wózku lub wymagającego w poruszaniu się pomocy drugiej osoby, a brak jest wolnych miejsc parkingowych na parkingu nr 1, kierowca pojazdu może:

  1. wjechać z pacjentem podjazdem od strony ul. Sienkiewicza pod budynek D (wejście zewnętrzne do poradni szpitalnych), przekazać pacjenta personelowi medycznemu
  2. wjechać z pacjentem lub po pacjenta na wewnętrzny teren szpitala wjazdem od strony ul. Szpitalnej. W tym celu należy zgłosić taką potrzebę obsłudze szpitala poprzez komunikator używając przycisku przy bramce parkingowej. Wymaganym będzie podanie numeru rejestracyjnego pojazdu i numeru telefonu komórkowego kierowcy


Pojazd nie powinien parkować dłużej na terenie szpitala niż 15 minut, chyba że przekazanie chorego pod opiekę personelu medycznego będzie trwało dłużej

W najbliższym czasie, dla lepszej orientacji udostępnimy wizualizację przedstawionej wyżej możliwości wjazdu

Szanowni Państwo,

Nowotomyska Izba Gospodarcza po raz kolejny organizuje noworoczny Bal Przedsiębiorców.

Wydarzenie planowane jest dnia 8 lutego 2020 r. o godz. 19.00 w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. Cena od pary wynosi 250 zł.
Jak co roku dochód z Balu przeznaczany jest na potrzeby naszego oddziału dziecięcego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i gwarantujemy dobrą zabawę .


Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o kontakt z biurem NIG - tel. 61 44 20 185

 Jak co roku, niedziela Wielkiego Finału będzie świętem życzliwości 

i radości z pomagania.

Tym razem Orkiestra gra na rzecz zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

Wysokie standardy w medycynie, szczególnie w obszarze pediatrii i neonatologii zostały w ciągu minionych 28 lat osiągnięte również dzięki nieocenionemu zaangażowaniu Jurka Owsiaka i jego Fundacji. Do tego sukcesu przyczynił się też każdy z nas, kto w czasie styczniowego finału nie mija obojętnie wolontariuszy z kolorowymi puszkami.

Orkiestrowe zbiórki przełożyły się na zdecydowaną poprawę wyposażenia również w naszym szpitalu. Wartość sprzętu przekazanego przez WOŚP dla Oddziału Dziecięcego, Noworodkowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wynosi 1.160.166,50 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 50/100).

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Orkiestrę, a dzięki temu pomagają ratować życie i zdrowie dzieci. W niedzielę 12 stycznia 2020r. wszyscy bądźmy ratownikami!

Z dniem 31.12.2019 r wprowadzono zakaz odwiedzin na Oddziale Chorób Wewnętrznych SP ZOZ Nowy Tomyśl, związany ze zwiększoną zachorowalnością na grypę oraz infekcje grypopodobne.

Zakaz obowiązuje do odwołania.