• Od dnia 08.10.2021r. (piątek) punkt będzie czynny od 8:00 do 10:00.
PONIŻSZE ZASADY ZNOSZĄ POPRZEDNIE USTALENIA
 
Aby realizować prawa pacjenta do odwiedzin osób bliskich w czasie pandemii i zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne Szpital w Nowym Tomyślu na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego ustalił zasady odwiedzin. Poniższy poradnik pomoże w poznaniu tych zasad.
 
Uwaga! W wyjątkowych sytuacjach dotyczących zagrożenia życia personel medyczny może stosować odstępstwa od poniższych zasad.
Jeśli jesteś w takiej sytuacji zadzwoń tel. +48 61 442 73 00
 
Co należy zrobić, aby odwiedzić chorego w czasie pandemii w szpitalu
 1. Przeczytaj uważnie wszystkie 13 punktów.
 2. Jeżeli ukończyłeś 18 lat, to pobierz ankietę ze strony www szpitala (lub poniżej pod treścią).
 3. Wypełnij ankietę i podpisz.
 4. Sprawdź:
  • czy posiadasz Unijny Certyfikat COVID z tytułu bycia zaszczepionym i czy upłynęło co najmniej 14 i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki szczepionki? Jeśli nie, to:
  • czy posiadasz inny dowód podania 2 dawek szczepionki? Jeśli nie, to:
  • czy posiadasz Unijny Certyfikat COVID z tytułu przejścia choroby? Jeśli nie, to:
  • czy posiadasz dokument potwierdzający wykonanie testu PCR lub antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin?
 5. Jeśli nie posiadasz żadnego z tych dokumentów Twoje odwiedziny będą zależały od tego, czy na sali chorych leży osoba, która nie jest zaszczepiona i nie przebyła choroby. Jeśli leży, to odwiedziny będą niemożliwe.
 6. Zabierz ze sobą maseczkę medyczną, dowód osobisty i dokument potwierdzający szczepienie, przejście choroby lub wynik testu i przyjdź do wejścia głównego szpitala w godz. 13:00 – 16:00
 7. Włóż maseczkę, podaj osobie przy drzwiach swoją ankietę, okaż dokument tożsamości i pozwól, by zmierzyła Ci temperaturę.
 8. Odpowiedz na pytania dotyczące występowania kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła.
 9. Zdezynfekuj ręce w pobliskim urządzeniu.
 10. Stosując się do poleceń osoby przy drzwiach udaj się z ankietą najkrótszą drogą na oddział, zgłoś się do dyżurki pielęgniarek i oddaj ankietę.
 11. Odwiedziny nie mogą trwać dłużej niż 30 minut, co oznacza, że możesz zostać poproszony o zaczekanie aż wyjdzie osoba odwiedzająca innego chorego. Na niektóre sale może wejść więcej niż jeden odwiedzający. Personel medyczny oddziału poinformuje Cię kiedy będziesz mógł wejść na salę.
 12. Stale zachowuj odległość 1,5 m od osób przebywających na oddziale.
 13. Po wejściu na oddział pamiętaj aby umyć ręce. Wymagane jest mycie rąk mydłem co najmniej przez 30 sekund. Przed opuszczeniem oddziału ponownie umyj i zdezynfekuj ręce.

OBOWIĄZUJE DO WPROWADZENIA NOWYCH ZASAD

Załączniki:
Pobierz plik (ankieta_do_zarzadzenia_8_2021.pdf)Ankieta - wywiad epidemiologiczny[Załącznik do zarządzenia wewnętrznego Nr 8/2021 z 20 sierpnia 2021r.]484 kB

Z tej okazji wszystkim pracownikom Działu Diagnostyki Laboratoryjnej życzymy wszelkiej pomyślności i zdrowia, nieustającej satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości oraz radości każdego dnia.
Jednocześnie pragniemy wyrazić ogromne uznanie za wykonywanie niełatwej pracy wymagającej zaangażowania i poświęcenia w realizację świadczeń zdrowotnych.


Docenamy rolę, jaką spełniają Panstwo w prawidłowym funkcjonowaniu szpitala.