Załączniki:
Pobierz plik (zacma1.jpg)zacma1.jpg[ ]605 kB
Pobierz plik (zacma2.jpg)zacma2.jpg[ ]242 kB
We wtorek, 31 października 2023 roku przed nowotomyskim szpitalem odbyło się przekazanie przetworów rybnych.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta kontynuuje kolejną edycję dostaw w ramach akcji „Błękitne Krwiodawstwo” w Regionie Obra – Warta, polegającą na bezpłatnym przekazaniu przetworów rybnych na rzecz pacjentów i personelu Szpitala Powiatowego imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
Realizacja akcji możliwa jest dzięki pozyskanym środkom finansowym od osób fizycznych w ramach 1% darowizny, składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Obra - Warta oraz współpracujących organizacji obywatelskich. Odłów ryb zawdzięczany jest Gospodarstwu Rybackiemu Sieraków Sp. z o.o., a za pyszne przetwory odpowiedzialna jest firma EMKRZYCH Emilia Krzywiecka z Nądni, za które serdeczni dziękujemy.
 

Szpital imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu oferuje wszystkim pacjentom zarówno świadczenia w zakresie leczenia szpitalnego, pomocy doraźnej czy świadczeń diagnostycznych jak i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne realizowane w poradniach specjalistycznych przy ul. Sienkiewicza 3 oraz ul. Ślósarskiego 4A.

Przy szpitalu działają: Poradnia ginekologiczno- położnicza w której lekarze przyjmuje pacjentki w ramach funduszu NFZ bez skierowania, oferujemy bardzo krótkie terminy wizyt. Poradnia zapewnia specjalistyczne konsultacje ginekologiczno- położnicze świadczone przez lekarzy we wtorki od 10:00 do 13:00, czwartki od 11:00 do 13:00 oraz piątki od 9:00 do 11:00. W poradni rozpoznajemy oraz leczymy schorzenia w obrębie żeńskich narządów rodnych, specjaliści położnicy zajmują się prowadzeniem ciąży, diagnozowaniem przyczyn poronień, leczeniem endometriozy oraz zaburzeń hormonalnych. Wykonywane są badania cytologiczne oraz prowadzona jest profilaktyka raka szyjki macicy i raka piersi. W ramach świadczeń poradnianych wykonywane są również drobne zabiegi ginekologiczne, dodatkowo lekarze specjaliści kierują pacjentki na badania mammograficzne oraz USG piersi. W przypadku konieczności zapewniamy ciągłość leczenia ginekologicznego w warunkach szpitalnych Na wizytę można umówić się telefonicznie 61 44 27 480, elektronicznie lub osobiście w rejestracji. Przypominamy do tej poradni pacjentki mogą zgłaszać się samodzielnie, nie wymagamy skierowania. 

Ponadto przy ul. Sienkiewicza 3 działają także wskazane niżej poradnie pracujące wg następującego harmonogramu przyjęć:

Sukcesywnie do naszej placówki trafiają sprzęty medyczne z zamówienia realizowanego w ramach Projektu pn.:

„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt medyczny w celu poprawy dostępności i jakości usług medycznych”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną", Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.