FE POIS poziom pl 1 rgb

postępowanie w formie rozeznania cenowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm./  na zadanie:

Dostawa komputera z wyposażeniem dla potrzeb SOR w Nowym Tomyślu

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/ZO/ 04 /19

Uwaga!  Zmiana terminu składania ofert!

 Nowy termin składania ofert:

03 kwietnia 2019 roku, do godz. 11:00

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie: Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie)

Tytuł projektu: „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Nowy Tomyśl”.

 

Zamawiający prosi o wydruk w kolorze stron, na których umieszczone są logotypy (UE, flagi RP, FE)

FE POIS poziom pl 1 rgb

postępowanie w formie rozeznania cenowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm./  na zadanie:

„Dostawa systemu bezprzewodowego przywołania personelu dla potrzeb
SOR w Nowym Tomyślu

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/ZO/ 03 /19

Termin składania ofert:

28 marca 2019 roku, do godz. 10:00

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie: Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie)

Tytuł projektu: „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Nowy Tomyśl”.

 

Zamawiający prosi o wydruk w kolorze stron, na których umieszczone są logotypy (UE, flagi RP, FE)

Plan zamówień publicznych na 2019r.

FE POIS poziom pl 1 rgb

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm./ na zadanie pn.:

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/01/19

Nowy termin składania ofert: 27.02.2019 godz. 10:00

Zamówienie będzie dofinansowane z środków Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w ramachProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

w zakresie: Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie)

Tytuł projektu : „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Nowy Tomyśl”.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o wyborze ofert i uniewaznieniu postep. z dn. 11.03.2019.pdf)Infor.o wyborze ofert dla cz. 2-8 i uniewaznieniu postep. dla cz.1 z 11.03.2019r[ ]2246 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert z dn. 27.02.2019.pdf)Informacja z otwarcia ofert z dn. 27.02.2019.pdf[ ]878 kB
Pobierz plik (Ogloszenie o zamowieniu z dn. 14.02.2019.pdf)Ogloszenie o zamowieniu z dn. 14.02.2019.pdf[ ]126 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 3.04.2019r..pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 3.04.2019r..pdf[ ]77 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu z dn. 19.02.2019.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu z dn. 19.02.2019.pdf[ ]42 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu z dn. 20.02.2019.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu z dn. 20.02.2019.pdf[ ]36 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]580 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia tresci SIWZ nr 2 + Inf. o modyfikacji SIWZ.pdf)Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 z dn. 20.02.2019 + Informacja o modyfikacji SIWZ[ ]1196 kB
Pobierz plik (Wyjasnienie treści SIWZ nr 1.pdf)Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 19.02.2019 + Informacja o modyfikacji SIWZ[ ]433 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 4 – Wzor umowy.pdf)Zalacznik nr 4 – Wzor umowy.pdf[ ]375 kB
Pobierz plik (Zał. 1A  Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.1.doc)Zał. 1A Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.1.doc[ ]13854 kB
Pobierz plik (Zał. 1B Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.2.doc)Zał. 1B Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.2.doc[ ]13707 kB
Pobierz plik (Zał. 1C Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.3.doc)Zał. 1C Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.3.doc[ ]902 kB
Pobierz plik (Zał. 1D  Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.4.doc)Zał. 1D Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.4.doc[ ]853 kB
Pobierz plik (Zał. 1E  Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.5.doc)Zał. 1E Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.5.doc[ ]886 kB
Pobierz plik (Zał. 1F  Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.6.doc)Zał. 1F Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.6.doc[ ]825 kB
Pobierz plik (Zał. 1G Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.7 - zmodyfikowany.doc)Zał. 1G Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.7 - zmodyfikowany.doc[ ]13730 kB
Pobierz plik (Zał. 1G Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.7.doc)Zał. 1G Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.7.doc[ ]853 kB
Pobierz plik (Zał. 1H  Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.8.doc)Zał. 1H Opis Przedmiotu Zamowienia - cz.8.doc[ ]13871 kB
Pobierz plik (Załacznik nr 1 – Formularz ofertowy.doc)Załacznik nr 1 – Formularz ofertowy.doc[ ]13619 kB
Pobierz plik (załacznik nr 2- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc)załacznik nr 2- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc[ ]770 kB
Pobierz plik (Załacznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.doc)Załacznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.doc[ ]781 kB
Pobierz plik (Załacznik nr 5 - wzór protokołu odbioru.doc)Załacznik nr 5 - wzór protokołu odbioru.doc[ ]13654 kB