przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ze zm./ na zadanie pn.:

 „Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku ”

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/02/17

Zmiana terminu składania ofert - nowy termin 25.05.2017 godz. 10:00

 

Plan zamowień publicznych na rok 2017

Załączniki:
Pobierz plik (PLAN ZAMOWIEN 2017.pdf)PLAN ZAMOWIEN PUBLICZNYCH 2017[ ]698 kB

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ze zm./ na zadanie pn.:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/01/17

Termin składania ofert: 28.02.2017 godz. 10:00

 

 

postępowanie w formie rozeznania cenowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ze zm./  na

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu – Budynek „E” II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 3, dz. Nr 560/10, 560/9, 560/12”

Termin składania ofert:

09.02.2017 godz. 10:00