przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ze zm./ na zadanie pn.:

Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 560/9, 560/12

.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/11/16

Termin składania ofert: 31.01.2017 godz. 11:00

 

 

 

postępowanie w formie rozeznania cenowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ze zm./  na dostawę kardiomonitorów ze stanowiskiem komputerowym do centralnego monitorowania pracy serca

realizowaną w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności Do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013 – 2016 pn. „Zakup Zestawu Monitorów Hemodynamicznych dla Oddziałów Wewnętrznych w roku 2016”.

Termin składania ofert:

06.12.2016 godz. 10:00

 

postępowanie w formie rozeznania cenowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ze zm./  na udzielenie i obsługę kredytu lub pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł.

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert:

Nowy termin składania ofert: 24.10.2016 godz. 10:00

 

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ze zm./ na dostawę implantów i endoprotez ortopedycznych.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/10/16

Uwaga!

Nowy termin składania ofert: 26.09.2016 godz. 10:00