przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ze zm./ na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/09/16

Termin składania ofert: 29.07.2016 godz. 12:00

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ze zm./ na dostawę implantów i endoprotez ortopedycznych.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/08/16

Termin składania ofert: 29.07.2016 godz. 10:00

 

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ze zm./ na zakup i dostawę sterylizatora parowego w systemie ratalnym.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/07/16

Zmiana terminu składania ofert:

Nowy termin składania ofert: 19.07.2016 godz. 10:00

postępowanie w formie rozeznania cenowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./  na dostawę respiratora .

Termin składania ofert:

12.07.2016 godz. 10:00