przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./ na zakup i dostawę sprzętu endoskopowego w systemie ratalnym.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/10 /15

Termin składania ofert: 11.09.2015 godz. 10:00

postępowanie w formie rozeznania cenowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./  na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 2.100.000,00 zł.

Zmiana terminu składania ofert:

Nowy termin składania ofert: 07.09.2015 godz. 10:00

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./ na usługę prania bielizny i odzieży szpitalnej wraz z dzierżawą bielizny.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/09 /15

Zmiana terminu składania ofert:

Termin składania ofert: 25.08.2015 godz. 10:00

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./ na dostawę gazów medycznych.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/08 /15

Termin składania ofert: 29.06.2015 godz. 10:00