Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./ na dostawę aparatu RTG.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/SA/ZP/17/14

Zmiana terminu składania ofert:

Termin składania ofert: 25.02.2015 godz. 10:00

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./ na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/SA/ZP/16 /14

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./ na zakup i dostawę ambulansu typu C w systemie ratalnym .

Nr postępowania: SPZOZ_NT/SA/ZP/15/14

Zmiana terminu składania ofert:

Termin składania ofert 15.12.2014 godz. 10:00

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu informuje, iż w dniu 24 listopada 2014r. w „Dzienniku Gazeta Prawna” ukazało się ogłoszenie następującej treści:

„Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

ogłasza ponownie konkurs na stanowiska:

Pielęgniarki Naczelnej

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych,

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodkowego,

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego,

Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Konkurs.doc)Konkurs.doc[ ]32 kB