przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./ na usługę całodobowego dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala Zamawiającego.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/06 /15

Termin składania ofert: 04.05.2015 godz. 10:00

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./ na dostawę produktów farmaceutycznych.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/05/15

Termin składania ofert: 25.05.2015 godz. 10:00

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./ na dostawę aparatu RTG.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/04/15

Termin składania ofert: 05.05.2015 godz. 10:00

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./ na dostawę medycznych materiałów szewnych oraz siatek i taśm chirurgicznych.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/3 /15

Termin składania ofert: 23.03.2015 godz. 10:00